โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

IMG20170804140937

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  (Roving Teams) จาก สพป.บุรีรัมย์  ได้นิเทศก์ชี้แนะในการนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของ สพป.นครราชสีมา เขต 6

โรงเรียนคุณธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ ระเบียบงบบูรณาการ-24-มีค-60 แนวทางดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม คุณครูที่รัก คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คู่มือการนิเทศ คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม บทสวดมนต์