ประเมิน สปล. (สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ)

IMG20170829154754

คู่มือการประเมิน ปศพ. แบบประเมิน ปศพ. ปี 2559 ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านหนองขามนาดี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ได้มาทำการประเมินคัดกรอง ที่ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   แบบประเมิน ปศพ. ปี 2559  คู่มือการประเมิน ปศพ.