ต้นแบบโรงเรียนกำจัดขยะ จ.นครราชสีมา

IMG_4347

เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560  สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สถานศึกษาต้นแบบ การกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียนจำนวน 100 คน และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน  19,000  บาท    คลิกดูภาพกิจกรรมการอบรมทั้งหมด ได้ที่นี่  

OBEC AWARDS

12654430_469840283207767_7261838409656361192_n (1)

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับ 2 รางวัล OBEC AWARDS  ประจำปี 2558 1. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประเภท นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2. รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ   ประเภท ด้านการบริหารจัดการ

การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics System ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด) สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา

IMG_0794

การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics  System ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด) สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โรงเรียนบ้านกอก และโรงเรียนบ้านหนองสะเดา จับมือกันนำระบบนี้เข้ามาใช้ในชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 วันนี้ คุณพลากร ตัณเสถียร ฝึกอบรมเทคนิคการสอนตามระบบ ให้กับครูทั้ง 4 โรงเรียน

ประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง เตรียมรับการประเมินต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี

IMG_1333

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ท่านรองวราฑิต ครุณขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง เตรียมรับการประเมินต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครู จำนวน 2 คนวิทยากรโดยทีมของท่าน ผอ.ธีรเชษฐ์   ป้องจันมณีสกุล  ผอ.รร.ประชุารัฐสามัคคี อ.สูงเนิน Continue Reading →

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  เวลา 09.00  น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าประชุมและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในวันประชุม

ค่ายภาษาอังกฤษ โครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ปี 2559

Untitled-2

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูธรรมาภิสมัย   ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ตามโครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ประจำปี 2559   โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาจาก มมร.อส. จำนวน 25 คน มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เป็นเวลา 2 วัน ณ Continue Reading →

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ ปี 2556 และ 2557

tv

             โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้                  ๑.  คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer) จำนวน ๔  กลุ่ม                  ๒.  โทรทัศน์สีชนิดจอแบนขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว (LED TV) จำนวน ๔  กลุ่ม รายละเอียดประกาศ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

ชนะเลิศ ประกวดสื่ออาเซียน ระดับเขตพื้นที่

IMG_2126

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  จัดประกวดสื่อเกี่ยวกับอาเซียน  ที่ ห้องประชุมรัตตไพฑูรย์   โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งสื่อเข้าร่วมประกวด ผลปรากฎว่า สื่ออาเซียนโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ซึ่งผลิตโดย นางเชาวลี จำปามูล  ข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร