ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ชุด 1

IMG_4644

15  กพ.2560    คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์  นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล แล ะ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล   ได้มาประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใส  โดยท่านผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ   นายนพดล มามาก  นายอำเภอแก้งสนามนาง  นายสนอง  สุดสะอาด   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6   Continue Reading →

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

IMG_47551

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  ในวันที่  Continue Reading →

คณะศึกษาดูงาน ร.ร.เทศบาลปากคาด จ.บึงกาฬ

IMG_4513

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลปากคาด จ.บึงกาฬ  ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ รร.บ้านหนองขามนาดี คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่นี่  

ต้นแบบโรงเรียนกำจัดขยะ จ.นครราชสีมา

IMG_4347

เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560  สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สถานศึกษาต้นแบบ การกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียนจำนวน 100 คน และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน  19,000  บาท    คลิกดูภาพกิจกรรมการอบรมทั้งหมด ได้ที่นี่  

OBEC AWARDS

12654430_469840283207767_7261838409656361192_n (1)

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับ 2 รางวัล OBEC AWARDS  ประจำปี 2558 1. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประเภท นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2. รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ   ประเภท ด้านการบริหารจัดการ

การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics System ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด) สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา

IMG_0794

การพัฒนาเทคนิค Thai-English Dual Phonics  System ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด) สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โรงเรียนบ้านกอก และโรงเรียนบ้านหนองสะเดา จับมือกันนำระบบนี้เข้ามาใช้ในชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 วันนี้ คุณพลากร ตัณเสถียร ฝึกอบรมเทคนิคการสอนตามระบบ ให้กับครูทั้ง 4 โรงเรียน

ประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง เตรียมรับการประเมินต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี

IMG_1333

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ท่านรองวราฑิต ครุณขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง เตรียมรับการประเมินต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครู จำนวน 2 คนวิทยากรโดยทีมของท่าน ผอ.ธีรเชษฐ์   ป้องจันมณีสกุล  ผอ.รร.ประชุารัฐสามัคคี อ.สูงเนิน Continue Reading →