ประเมิน สปล. (สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ)

คู่มือการประเมิน ปศพ.
แบบประเมิน ปศพ. ปี 2559

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านหนองขามนาดี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ได้มาทำการประเมินคัดกรอง ที่ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

IMG20170829144546 IMG20170829144932 IMG20170829145227 IMG20170829145312 IMG20170829150700 IMG20170829152248 IMG20170829152620 IMG20170829153323 IMG20170829154521 IMG20170829154720 IMG20170829154725 IMG20170829154738 IMG20170829154750 IMG20170829154754 IMG20170829154938 IMG20170829154941 IMG20170829155554แบบประเมิน ปศพ. ปี 2559 

คู่มือการประเมิน ปศพ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>