ต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นายอินสวน  สาธุเม ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และ นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม เลขานุการฯ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพป.นม. 6 ได้เดินทางมาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบสุจริต (โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี)  โดยมี นายกนก จำปามูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับต้อนรับ
IMG20171114160238

IMG20171114154056 IMG20171114154629 IMG20171114154632 IMG20171114154731 IMG20171114154733 IMG20171114155717 IMG20171114155730 IMG20171114155817 IMG20171114155845 IMG20171114160238 IMG20171114160430 IMG20171114160447 IMG20171114160448 IMG20171114160538 IMG20171114161350 IMG20171114161717 IMG20171114161720 IMG20171114161723 IMG20171114161727 IMG20171114161745 TT0_1626 TT0_1643

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>