ปัญหาที่ 4 นักเรียนเขียนได้วยลายมือที่อ่านไม่ออก

4.1 การอ่านคำ ข้อความ ประโยค ภาษาพาสนุก
4.2 การอ่านคำ ข้อความ ประโยค ประโยคหรรษา
4.3 การอ่านคำ ข้อความ วงล้อพาเพลิน
4.4 การอ่านคำ ข้อความ ประโยค เธอถามฉันตอบ
4.4 เธอถามฉันตอบ
4.5 อ่านคำสู่ประโยค
4.6 ปริศนาคำตอบ
4.7 กล่องวิเศษ4.1  หนูจ๋าช่วยครูหาหน่อย
4.2  เขียนเป็นคำจำให้แม่น
4.3  ลายมือสวยด้วยมือเรา
4.4  เด็กไทยตั้งใจเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>