เพลงประกอบการสอน

เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่
เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่ แบบดั้งเดิม
Greeting HAPPY ABC!
เคลื่อนไหวนับเลข
นับเลข พยัญชนะไทย.mp3
รูปทรงแสนกล
วรรณยุกต์ไทย.mp3
สระ.mp3.mp3

โครงสร้างเพลงอนุบาล อจท. x 20
เพลง
เนื้อเพลงอนุบาล อจท. x 20เพลง

อาหารดีมีประโยชน์.mp3.mp3
อาเซียนของเรา

อวัยวะของเราสะอาด.mp3
เสียงลูกสัตว์
โรงเรียนของเรา
ประสาทสัมผัส
บ้านแสนสุข
น้ำและไฟ.mp3
ต้นไม้มีคุณค่า
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์

ของเล่น
การเดินทาง
เพลง ภท.82 Soundเพลงพยัญชนะวรรค
เพลง ภท.81 พยัญชนะวรรคบาลี-สันสกฤต
เพลง ภท.80 อชช.2-9 เป็นมนุษย์หรือเป็นคน(เลือก)
เพลง ภท.79 อชช.2-8 ผู้ชนะ(เลือก)
เพลง ภท.78 อชช.2-7
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ(เลือก)

เพลง ภท.77 อชช.2-6 ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน(เลือก)
เพลง ภท.76 อชช.2-5 ปากเป็นเอก(เลือก)
เพลง ภท.75 อชช.2-4 พฤษภกาสร(เลือก)
เพลง ภท.74 อชช.2-3 โคลงโลกนิติ(หลัก)
เพลง ภท.73 อชช.2-2 วิชาเหมือนสินค้า(หลัก)
เพลง ภท.72 อชช.2-1 สยามานุสสติ(หลัก)
เพลง ภท.71 อชช.1-6 ไก่แจ้(เลือก)
เพลง ภท.70 อชช.1-5 รักเมืองไทย(เลือก)
เพลง ภท.69 อชช.1-4 วิชาหนาเจ้า(หลัก)
เพลง ภท.68 อชช.1-3 เด็กน้อย(หลัก)
เพลง ภท.67 อชช.1-2 รักษาป่า(หลัก)
เพลง ภท.66 อชช.1-1 แมวเหมียว(หลัก)
เพลง ภท.65 ยมก เพลง ภท.64 ฮัดเช้ยแล้วใช้
เพลง ภท.63 หนูชอบประโยค
เพลง ภท.62 ส่วนประกอบของรายงาน
เพลง ภท.61 คำไทยในฝัน
เพลง ภท.60 ร้องรำจำราชาศัพท์
เพลง ภท.59 สัญญารักวรรคตอน
เพลง ภท.58 โรงเรียนสีขาว
เพลง ภท.57 สอนหนูหน่อย
เพลง ภท.56 ขาดควบกล้ำ
เพลง ภท.55 ง่ายกว่าเมื่อวาน
เพลง ภท.54 ส่วนของประโยค
เพลง ภท.53 เข้าใจประโยค
เพลง ภท.52 อ่าน ฤ ฤๅ กันเฮอะ
เพลง ภท.51 บัน และ บรร
เพลง ภท.50 หลวงพ่อคำ
เพลง ภท.49 จดหมายปิดซอง
เพลง ภท.48 คำแรกเจอเลย
เพลง ภท.47 ก กาหาซิ
เพลง ภท.46 ไม่มีรูปสระ
เพลง ภท.45 ไม่ลืมการันต์
เพลง ภท.44 เข้าใจประโยค
เพลง ภท.43 อ่านยาก
เพลง ภท.42 เขียนยังไง
เพลง ภท.41 มารยาทการฟัง
เพลง ภท.40 พูดให้เพราะ
เพลง ภท.39 วางตรงไหน
เพลง ภท.38 สระใอไม้ม้วน
เพลง ภท.37 การผันอักษรสูง
เพลง ภท.36 การผันอักษรต่ำ
เพลง ภท.35 สระใอไม้ม้วน
เพลง ภท.34 สระอัว สระเออ
เพลง ภท.33 สระเปลี่ยนรูปและลดรูป
เพลง ภท.32 ประสมคำ
เพลง ภท.31 ประสมอักษร
เพลง ภท.30 เสียงสระ
เพลง ภท.29 การผันอักษรกลาง
เพลง ภท.28 ควบกล้ำ ร
เพลง ภท.27 ผันอักษรสูง
เพลง ภท.26 ควบกล้ำด้วยตัว ว
เพลง ภท.25 คำนาม
เพลง ภท.24 คำบุพบท
เพลง ภท.23 สระเปลี่ยนไป
เพลง ภท.22 อุทยานวิสรรชนีย์
เพลง ภท.21 พาโลโฉเก
พลง ภท.20 การเขียนเรียความ
เพลง ภท.19 สิบเอ็ดคำนำทาง
เพลง ภท.18 คำแม่เดียวกัน
เพลง ภท.17 มาตราแม่กก
เพลง ภท.16 มาตราแม่กด
เพลง ภท.15 มาตราแม่กบ
เพลง ภท.14 มาตราแม่กง
เพลง ภท.13 มาตราแม่กม
เพลง ภท.12 มาตราแม่เกย
เพลง ภท.11 มาตราแม่เกอว
เพลง ภท.10 แม่กม2
เพลง ภท.09 แม่กด
เพลง ภท.08 แม่กบ
เพลง ภท.07 แม่กด
เพลง ภท.06 แม่กก
เพลง ภท.05 แม่เกอว
เพลง ภท.04 แม่เกย
เพลง ภท.03 แม่กม
เพลง ภท.02 แม่กน
เพลง ภท.01 แม่กง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>