ุ6 แบบฝึกภาษาไทย

1.แบบคัดพยัญชนะไทย ก-ฮ
2.แบบฝึกตัวการันต์ ป.๓
3.แบบฝึกทักษะการเขียนประโยค ป.๒
4.แบบฝึกทักษะการอ่าน ป.๒
5.แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.๑-๖
6.แบบฝึกปริศนาคำทาย ป.๔
7.แบบฝึกสะกดคำ ป.๑
8.แบบฝึกสาระภาษาไทย
9.ลีลาการลากเส้น คัดไทย-ก-ฮ(1)
10.แบบคัดลายมือ แบบอาลักษ์
11.แบบคัดลายมือ ครูสำรวย สังฆมณี
12.แบบฝึกภาษาไทย เล่ม 1
13.แบบฝึกภาษาไทย เล่ม 2
14.แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๓
15.แบบฝึกหัดสระ
16.แบบฝึกหัดสระ
17.มาตราตัวสะกด ,
18.แบบฝึกภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>