สื่อ BBL

BBL กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น (playground)
BBL กุญแจดอกที่ 2 ห้องเรียน (Classroom)
BBL กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้
BBL กุญแจดอกที่ 4 หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและใบงาน
BBL กุญแจดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมกระตุ้นสมอง

บันทึกการถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558

นำเสนอสื่อ การเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) โดยท่าน ดร.พรพิไล เลิศวิชาBBL Workshop 23 พ ค 2558 ช่วงที่1 4

BBL@ขอนแก่น (1) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

BBL@ขอนแก่น (2) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

BBL@ขอนแก่น (3) พลิกโฉมโรงเรียน ป 1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

ฺฺBBL@ขอนแก่น (4) พลิกโฉมโรงเรียน ป 1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

BBL@ขอนแก่น (5) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

BBL@ขอนแก่น (6) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

BBL@ขอนแก่น (7) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

BBL@ขอนแก่น (8) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>