ภาพกิจกรรม

IMG_3166

คลิกชมภาพกิจกรรม ได้ที่นี่
รวมภาพ 799 ภาพ
ทีมงานคุณภาพ รร.หนองขามนาดี
เที่ยว เกาหลีใต้
* Buddy 2014

1.ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปี 59
2.1000 วิจัย 1000 เรื่อง  สุจริต นครนายก
3. คณะศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลเทศบาลปากคาด จ.บึงกาฬ 24 มกราคม 2560
4. วีดีโอ ข้าวนาโยน
    เศรษฐกิจพอเพียง (ข้าวนาโยน)
    ทีวี ถ่ายทำรายการ Young ทำดีตามรอยพ่อ
5. เกียรติบัตรโรงเรียน
6. วันคริสมาสต์ 25 ธ.ค.2558
7.วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
   วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
8.ประชุมสัญจร ผอ.รร.ใน สพป.นม.6
9.ประชุมอบรม ปพ.5 ศูนย์แก้งสนามนาง 2
10.ประเมินห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ
11.ค่ายภาษาอังกฤษ PEER CENTER 2558
12.วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่
13. สพฐ.ติดตามประเมินการสอนประวัติศาสตร์
      สพฐ.ประเมินการสอนประวัติศาสตร์
14. ศูนย์ฯ แก้งสนามนาง 2 นิเทศก์
15. Obec Awards ระดับภาคฯ สุรินทร์
16. Obec Awards ระดับชาติ  นครนายก 1
17. พิธีมอบรางวับ Obec Awards ระดับชาติ  กทม.
18. ค่ายภาษาอังกฤษ PEER CENTER 2559 (1)
ค่ายภาษาอังกฤษ PEER CENTER 2559 (2)
19. นิเทศก์ รร.ศูนย์ฯแก้งสนามนาง 2
20. ค่ายติว Onet 2558
21. ค่ายติว Onet 2559
22. ประชุมร่วม สอบต. แก้งสนามนาง
23. นศ.ม.ราชภัฎนครราชสีมา สัมภาษณ์การบริหารงาน
24. ค่ายภาคฤดูร้อน ภาษาอังกฤษ มมร.ขอนแก่น
25. ป้าย โรงเรียนต้นแบบ
26. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระบบ B.E.S.L.
27. อบรมศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 1
28. อบรมศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 2
29. อบรมศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 3
30. คณะศึกษาดูงาน รร.บุเสมาทอง สพป.นม.6
31. คณะศึกษาดูงาน รร.หนองพรานปา สพป.นม. 6
      คณะศึกษาดูงาน รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.นม.6
32. คณะศึกษาดูงาน  จาก สพป.ระยอง
33. คณะศึกษาดูงาน จาก รร.วังโพน สพป.มหาสารคาม2
34. คณะศึกษาดูงาน จาก รร.เทศบาลปากคาด จ.บึงกาฬ
35. คณะศึกษาดูงาน จาก  รร.ดอนชมภู สพป.นครราชสีมา 3
36. คณะนิเทศก์ สพป.นม.6 นิเทศก์ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
37. อบต.แก้งสนามนาง กับเศรษฐกิจพอเพียง
38. นำเสนองานวิจัย รร.สุจริต ที่ บุรีรัมย์
      อบรม ปปช.สพฐ.ชุมชน ปี 2559
ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ปี 2558
      บริษัทสร้างการดี
      ประชุมเครือข่าย รร.สุจริต
39. อบรม คณิตคิดไม่ยาก
40. ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ อบรมขยายผล
ยุวบรรณารักษ์ ระดับภาค 2559
41. ดุษฏีบัณฑิต มมส.สัมภาษณ์การบริหารงาน
42. งานปีใหม่ 2560
43. วันครู 2560
44. ดุษฎีบัณฑิต ม.ราชภัฎนครราชสีมา สัมภาษณ์การบริหารงาน (1)
ดุษฎีบัณฑิต ม.ราชภัฎนครราชสีมา สัมภาษณ์การบริหารงาน (2)
45. อบรม สถานศึกษาต้นแบบกำจัดขยะ
46. กีฬานักเรียน 2559
50. เด็กพิเศษเรียนร่วม
51. อบรมวิทยากร โรงเรียนสุจริต สพป.นม.6
      อบรมวิทยากร โรงเรียนเครือข่าย
52.ประชุมคณะทำงาน โรงเรียนสุจริต ที่อิงธารรีสอร์ท นครนายก
53. คณะทำงาน สพฐ. เขียนหลักสูตร รร.สุจริต ที่ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
54. อบรม ปปช.สพฐ.ชุมชน และ ปปช.สพฐ.น้อย
55. ค่ายเยาวชนคนดี รร.ต้นแบบ
56. ค่ายเยาวชนคนดี รร.ต้นแบบและเครือข่าย
57. อบรมครู นร. สุจริต ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
58. อบรมผู้บริหาร รร.สุจริต เครือ่ข่าย ที่ โบนันซ่า เขาใหญ่
59. สัมมนา รร.ต้นแบบสุจริต ที่แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียนพัทยา
60. Activeboard
61. ติวเตอร์ Onet 2014
62. อบรม SAR ครูปฐมวัย
63. Funny Box
64. พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก รร.หนองขามนาดี
65. ศึกษาดูงาน BBL สุพรรณบุรี
66. ยุวบรรณารักษ์ ปี 2014
67. อบรม ปพ.5 ผอ.สุภีร์ สีพาย
68. รางวัลวันครู
69. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดี
70. Bestpractice  รร.สุจริต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน
71. Bestpractices รร.สุจริต ที่แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียนพัทยา
72. ประชุมคณะทำงาน รร.วิถีพุทธ ที่ อยุธยา
73. นั่งสมาธิ
74. กรรมการเลือกตั้ง สส.
75. เสนอ Bestpractices รร.ในฝัน ที่ ขามทะเลสอ
76. หมอสอนอ่าน
77. กิจกรรมหน้าเสาธง
79. ทำแผนปฏิบัติการ
80. อาคารสถานที่ รร.หนองขามนาดี
81. อวยพรปีใหม่ พี่ศักดิ์ พี่จันทร์เพ็ญ
82. วันพัฒนาโรงเรียน
83. ค่ายลูกเสือหินลาดหนองโดน
84. ประชุมผู้ปกครอง
85. วันครู 57
86. ประกวดโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ชุด  1
87. ประกวดโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ชุด  2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>