์Nadee today : 28 มิถุนายน 2559 คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

์Nadee today: 28 มิถุนายน 2559  คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาบ่มเพาะให้กับนักเรียน

IMG_1346 IMG_1350 IMG_1353 IMG_1358 IMG_1363 IMG_1368 IMG_1369 IMG_1371 IMG_1373 IMG_1375 IMG_1384 IMG_1385 IMG_1389 IMG_1393 IMG_1395 IMG_1399 IMG_1401 IMG_1407 IMG_1410 IMG_1411 IMG_1415 IMG_1421 IMG_1424 IMG_1426 IMG_1429 IMG_1432 IMG_1433 IMG_1436 IMG_1440 IMG_1442 IMG_1443

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>