โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  (Roving Teams) จาก สพป.บุรีรัมย์  ได้นิเทศก์ชี้แนะในการนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของ สพป.นครราชสีมา เขต 6

IMG20170804125812 IMG20170804125838 IMG20170804130013 IMG20170804131024 IMG20170804131148 IMG20170804131155 IMG20170804131241 IMG20170804131513 IMG20170804131526 IMG20170804131537 IMG20170804131604 IMG20170804131718 IMG20170804131806 IMG20170804131835 IMG20170804131845 IMG20170804131927 IMG20170804132229 IMG20170804132313 IMG20170804132507 IMG20170804132816 IMG20170804134219 IMG20170804134238 IMG20170804134340 IMG20170804134552 IMG20170804134600 IMG20170804140927 IMG20170804140936 IMG20170804140937 IMG20170804140943 IMG20170804141557 IMG20170804141639 IMG20170804142233 IMG20170804142542 IMG20170804142545 IMG20170804142611 IMG20170804142803 IMG20170804143023 IMG20170804143754 IMG20170804144727 IMG20170804145031 IMG20170804145333 IMG201708041318061

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>