โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.:รับการนิเทศจากคณะ RT บุรีรัมย์

เมื่อวันที่  13 กรกฏาคม 2560  นางดวงปาน นครทัศน์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ จากจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ได้กำหนดอัตลักษณ์คุณธรรม  3 เรื่อง  คือ  มารยาทดี   มีวินัย   ความรับผิดชอบ
1 IMG_5116 IMG_5126 IMG_5127 IMG_5129 IMG_5130 IMG_5131 IMG_5135 IMG_5138 IMG_5139 IMG_5140 IMG_5141 IMG_5142 IMG_5143 IMG_5144 IMG_5145 IMG_5147 IMG_5148 IMG_5149 IMG_5152 IMG_5153 IMG_5154 IMG_5155 IMG_5156 IMG_5157 IMG_5159 IMG_5161 IMG_5163 IMG_5164 IMG_5166 IMG_5167 IMG_5168 IMG_5169 IMG_5174 IMG_5175 IMG_5176 IMG_5177 IMG_5178 IMG_5180 IMG_5181 IMG_5182 IMG_5184 IMG_5185 IMG_5186 IMG_5187 IMG_5188 IMG_5189 IMG_5193 IMG_5194 IMG_5195 IMG_5196 IMG_5197 IMG_5202 IMG_5203 IMG_51161 IMG_51291 IMG_51381 IMG_51401 IMG_51451 IMG_51631 IMG_51632 IMG_52021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>