ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ชุด 1

15  กพ.2560    คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์  นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล แล ะ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล   ได้มาประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใส  โดยท่านผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ   นายนพดล มามาก  นายอำเภอแก้งสนามนาง  นายสนอง  สุดสะอาด   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6     และท่านผู้มีเกียรติอีกมากมาย  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://goo.gl/photos/9i4gDKbpJC2eDSoA8

IMG_4682 IMG_4681 IMG_4680 IMG_4677 IMG_4676 IMG_4674 IMG_4673 IMG_4672 IMG_4671 IMG_4670 IMG_4669 IMG_4668 IMG_4667 IMG_4665 IMG_4664 IMG_4662 IMG_4661 IMG_4660 IMG_4658 IMG_4657 IMG_4656 IMG_4654 IMG_4648 IMG_4647 IMG_4646 IMG_4645 IMG_4644 IMG_4642 IMG_4640 IMG_4639 IMG_4638 IMG_4636 IMG_4621 IMG_4619 IMG_4618 IMG_4617 IMG_4613 IMG_4612 IMG_4611 IMG_4610 IMG_4608 IMG_4607 IMG_4606 IMG_4605 IMG_4604 IMG_4603 IMG_4597 IMG_4596 IMG_4595 IMG_4594 IMG_4591 IMG_4590 IMG_4586 IMG_4585 IMG_4582 IMG_4644

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>