ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบ O-Net 60

เมื่อวันที่ 16-18  กรกฎาคม 2560  สพป.นครราชสีมา เขต 6  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี โดยมีข้าราชการครูและผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอแก้งสนามนาง 24 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวม 96 คน
IMG_5276 IMG_5277 IMG_5278 IMG_5279 IMG_5280 IMG_5281 IMG_5282 IMG_5283 IMG_5284 IMG_5285 IMG_5287 IMG_5289 IMG_5290 IMG_5292 IMG_5293 IMG_5294 IMG_5295 IMG_5296 IMG_5297 IMG_5298 IMG_5299 IMG_5300 IMG_5301 IMG_5302 IMG_5303 IMG_5304 IMG_5305 IMG_5306 IMG_5307 IMG_5308 IMG_5309 IMG_5310 IMG_5312 IMG_5313 IMG_5316 IMG_5317 IMG_5318 IMG_5356 IMG_5363 IMG_5364 IMG_5366 IMG_5367 IMG_5368 IMG_5369 IMG_5370 IMG_5371 IMG_5372 IMG_5373 IMG_5374 IMG_5376 IMG_5377 IMG_5378 IMG_5379 IMG_5380 IMG_5381 IMG_5382 IMG_5383 IMG_5384 IMG_5385 IMG_5388 IMG_5389 IMG_5390 IMG_5391 IMG_5392 IMG_5393 IMG_5394 IMG_5396 IMG_5397 IMG_5398 IMG_5399 IMG_5400 IMG_5401 IMG_5402 IMG_5403 IMG_5405 IMG_5406 IMG_5407 IMG_5408 IMG_5412 IMG_5413 IMG_5414 IMG_5415 IMG_5418 IMG_5419 IMG_5421 IMG_5422 IMG_5424 IMG_5425 IMG_5426 IMG_5427 IMG_5428 IMG_5430 IMG_5431 IMG_5432 IMG_5433 IMG_5434 IMG_5435 IMG_5437 IMG_5438 IMG_5439 IMG_5441 IMG_5442 IMG_5443 IMG_5444 IMG_5445 IMG_5446 IMG_5447 IMG_5449 IMG_5450 IMG_5451 IMG_5452 IMG_5453 IMG_5454 IMG_5455 IMG_5457 IMG_5458 IMG_5459 IMG_5460 IMG_5461 IMG_5462 IMG_5464 IMG_5465 IMG_5466 IMG_5468 IMG_5477 IMG_5478 IMG_54131 IMG_54271

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>