ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ ปี 2556 และ 2557

tv

             โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู
(Movable Computer)

จำนวน

 กลุ่ม
                 ๒.  โทรทัศน์สีชนิดจอแบนขนาดไม่ต่ำกว่า
50 นิ้ว (LED TV)

จำนวน

 กลุ่ม

รายละเอียดประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>