ค่ายภาษาอังกฤษ โครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ปี 2559

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูธรรมาภิสมัย   ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ตามโครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ประจำปี 2559   โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาจาก มมร.อส. จำนวน 25 คน มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เป็นเวลา 2 วัน ณ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี_S__5472311 _S__5472313 _S__5472319 _S__5472323 _S__5472331 _S__5472335 _S__5472338 _S__5472345 _S__5488647 _S__5488648 _S__5488662 _S__5488673 _S__5488675 _S__5488680 _S__5488683 _S__5488686 _S__5488697 20160407_090012 20160407_145626 20160407_160556 20160407_161129 20160407_163555 20160407_170831 Untitled-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>