การประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงเตรียมรับการประเมินต้นแบบศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ท่านรองวราฑิต ครุณขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง เตรียมรับการประเมินต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครู จำนวน 2 คนวิทยากรโดยทีมของท่าน ผอ.ธีรเชษฐ์   ป้องจันมณีสกุล  ผอ.รร.ประชุารัฐสามัคคี อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และทีมงาน

IMG_1260 IMG_1263 IMG_1270 IMG_1275 IMG_1279 IMG_1282 IMG_1317 IMG_1319 IMG_1320 IMG_1322 IMG_1324 IMG_1325 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1333 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1341

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>