การนำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต

การนำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต

ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  นายกนก จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี พร้อมด้วย นางประกายกาญจน์ จรัสแสง นางนุจิตรา วรเชษฐ นางเพ็ญจรัส อ่อนจันทร์ นางสาวสุพรรณี แสงทองเขียว นางสาวกาญจนวรรณ ศิริวุฒิ และ นักเรียน จำนวน 3 คน  ได้จัดนิทรรศการนำเสนอ best Practice ของโรงเรียนสุจริต

IMG_5437 - Copy IMG_5434 - Copy IMG_5421 - Copy IMG_5407 - Copy IMG_5402 - Copy IMG_5391 - Copy IMG_5374 - Copy IMG_5355 - Copy IMG_5343 - Copy _DSC_1010 IMG_0863

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>