การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองขามนาดี

     เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  นายสมชาย แทนลา  ผอ.ร.ร.บ้านโนนดู่ ประธานคณะกรรมการประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และคณะ ได้มาทำการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับอำเภอ  ประจำปี 2560  โดยมี นายกนก จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ให้การต้อนรับ
IMG_51151 IMG_5116 IMG_5115 IMG_5114 IMG_5109 IMG_5108 IMG_5107 IMG_5104 IMG_5103 IMG_5102 IMG_5100 IMG_5098 IMG_5097 IMG_5094 IMG_5093 IMG_5091 IMG_5090 IMG_5089 IMG_5088 IMG_5086 IMG_5085 IMG_5084 IMG_5083 IMG_5082 IMG_5081 IMG_5080 IMG_5079 IMG_5078 IMG_5076 IMG_5075 IMG_5074 IMG_5073 IMG_5072 IMG_5071 IMG_5069 IMG_5068 IMG_5067 IMG_5065 IMG_5064 IMG_5063 IMG_5062 IMG_5061 IMG_5059 IMG_5058 IMG_5057 IMG_5056 IMG_5055 IMG_5054 IMG_5053 IMG_5052 IMG_5038 IMG_5037 IMG_5036 IMG_5034 IMG_5033 IMG_5032 IMG_5031 IMG_5029 IMG_5028 IMG_5027 IMG_5026 IMG_5024 IMG_5022 IMG_5021 IMG_5020 IMG_5019 IMG_5016 IMG_5015 IMG_5014 IMG_5012 IMG_5007 IMG_5006 IMG_5005 IMG_5002 IMG_4999 IMG_4998 IMG_4996 IMG_4994 IMG_4993 IMG_4987 IMG_4984 IMG_4980 IMG_4976 IMG_4973 IMG_4972 IMG_4971 IMG_4969 IMG_4968 IMG_4967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>