ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

screenshot-2
วีดีทัศน์
1.  คิดยกกำลังสอง: จะสอนน้อยลง…แต่รู้มากขึ้นได้อย่างไร?
2. ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นักเรียนไทย “เรียนด้วย เล่นด้วย”
3. ”ลดเวลาเรียน” พัฒนาการศึกษาไทยได้จริงหรือ?
4 .เพลง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.อบ.4
5. เพลง สพป อบ 4 ก้าวไปกับ 9จุดเน้น

คู่มือการจัดกิจกรรม
1.คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2
.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3
3.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4 -ป.6
4.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>