แผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559

IMG_9779

ผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558  รร.บ้านหนองขามนาดี

1.ปกแผนปฏิบัติการ
2.คำนำ
3.สารบัญ
4. ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป
5.ส่วนที่ 2นโนบายโรงเรียน
6.ส่วนที่ 3โครงการ
7. ผนวก คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปี

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559   สพป.นครราชสีมา

01ปกหน้า59
02คำนำ59
03สารบัญ59
04ส่วนที่ 1 59
05ส่วนที่ 2 59
06ส่วนที่ 3 59
06ส่วนที่ 3 59
p 37-46

06ส่วนที่ 3-1
06ส่วนที่ 3-2
07ส่วนที่ 4
08แผนปี 25594.1
08แผนปี 25594.2
08แผนปี 25594.3
010ส่วนที่ 5
011ส่วนที่ 6
012ส่วนที่ 7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>