ห้องการบ้าน

วิชาภาษาไทย  ป. 1
คำสั่ง  ให้นักเรียนนำพยัญชนะที่นักเรียนรู้จัก  ผสมกับสระ  -า     ให้ได้  20  คำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>