ห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
อีกก้าวหนึ่ง ของการพัฒนาคุณภาพของเด็กบ้านนอก ผ่านแหล่งการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ห้องสมุด” ห้องสมุด จะเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเข้าไปนั่งเล่น ผ่านกิจกรรมและมุมต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นฉ่ำ ห้องสมุดก็จะไม่เป็น “คุกขังหนังสือ” อีกต่อไป เข้าเว็ปไซต์ห้องสมุดได้ที่

 https://sites.google.com/site/ndlbr2014/
คลิกดู
Power Point แนะนำห้องสมุด
คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

IMG_1513IMG_1526 2014-11-30-09.46.40 2014-11-30-09.46.25 2014-11-30-09.46.08 2014-11-30-09.45.35 2014-11-30-09.45.32 2014-11-30-09.44.38 2014-11-30-09.44.31 2014-11-30-09.43.51 2014-11-30-09.43.09 2014-11-30-09.43.01 2014-11-30-09.41.56 2014-11-30-09.41.27 2014-11-30-09.41.23 2014-11-30-09.41.06 2014-11-30-09.40.46 2014-11-30-09.40.21 2014-11-30-09.40.11 2014-11-30-09.40.01 2014-11-30-09.39.47 2014-11-30-09.39.38 2014-11-30-09.39.09 2014-11-30-09.38.55 2014-11-30-09.38.46 2014-11-30-09.38.38 2014-11-30-09.38.33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>